Montáže systémů k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru.

Zabezpečení v průmyslových objektech, hotelech, rodinných domech, halách apod.

EPS je automatický systém pro včasné rozpoznání a signalizaci vzniku požáru s přesným určením ohroženého prostoru. Systém lze i přímo napojit na ovládání hasicích zařízení (springlery), protipožárních dveří atd…