Většina počítačových sítí malých a středních firem, které nepotřebují zaměstnávat interní IT pracovníky je spravována formou outsourcingu. Paušálně si u nás předplatíte určitý počet hodin práce odborného technika, který v co nejkratším čase Váš problém vyřeší. Takto předplacené hodiny je možné využít nejen k řešení nečekaných problémů, ale i k údržbě Vaší počítačové sítě.